top of page

טיפים לניהול זמן יעיל - ענת צויק

ענת צויק, יועצת ארגונית

 

חוק המיקוד- להתחיל את היום במשימות החשובות ביותר (קשורות למטרותיך העיקריות בעבודה).

 

חוק הריכוז- לרכז ולטפל במשימות דומות ברצף (כדוגמת: טלפונים, כתיבה, משימות מחוץ למשרד, פגישות וכדומה).

 

חוק האפקטיביות- לעבוד לפי סדר עדיפות מן הדחוף והחשוב ולא רק לפי מידת הדחיפות.

 

חוק היתרון היחסי- לעסוק בדברים שאחרים אינם יכולים לבצע טוב כמוך. את הדברים שאחרים יכולים לעשות טוב כמוך, במלואם או בחלקם- יש להאציל.

 

חוק התגובה המיידית- לטפל בכל מסמך רק פעם אחת. לקרוא ולטפל בו מייד בעצמך, להאציל טיפול, לתייק או לזרוק- לפי העניין.

 

חוק הפריון והרפיון- לשבץ משימות שדורשות ריכוז ומחשבה לשעות הערנות המרביות, לפי יכולת הריכוז הטבעית שלך. לנצל שעות של פריון נמוך ו"חללי

זמן" לביצוע משימות פשוטות, שגרתיות, אהובות ופחות חשובות.

 

חוק התכנון- להקצות בסוף כל יום כמה דקות לתכנון לוח הזמנים של יום המחר, ולשלב בו דברים חשובים שלא הגעת אליהם היום.

 

חוק הבלתי מתוכנן- להקצות בלוח הזמנים "חלונות זמן" לטיפול בבעיות בלתי מתוכננות, לטיפול באנשים שמופיעים "יש מאין" וכדי להסיר הפרעות חיצוניות. כמות הזמן שתוקצה למשימות אלו, תהיה לפי הממוצע המקובל אצלך לטיפול בטרדות שכאלה.

bottom of page