top of page

טיפים לניהול משוב לעובדים - ענת צויק

 

  • על השיחה להתנהל ללא הפרעות ובנינוחות.

  • על נותן המשוב להבהיר את מטרת השיחה.

  • לא "מנחיתים" את האינפורמציה ללא התחשבות בתגובות המאזין אליה.

  • אין שופטים את המאזין לטוב ולרע, אלא מתארים את התנהגותו ומסבירים לו את המשמעויות שלה כפי שהן נצפות בשטח.

  • אין מספקים למאזין סיבות אפשריות להתנהגותו, אלא מתארים את התנהגותו, ומאפשרים למאזין עצמו לבדוק את הסיבות.

  • התיאור חייב להתייחס להתנהגויות קונקרטיות ופרוט שלהן, ולא להערכה כללית של תכונות אופי.

  • אין להשתמש באינפורמציה שמציינת עובדות שאינן ניתנות לשינוי (למשל I.Q. נמוך).

  • אינפורמציה צריכה לעבור במנות קטנות, וקליטתה צריכה להיבדק מדי פעם.

  • המשוב יהיה יעיל כאשר מקבלו ישתכנע שמטרת המשוב היא לעזור ולא לפגוע.

bottom of page